James Ensor gaat online

Een virtueel museum moet de faam van James Ensor in stand houden en internationaal verspreiden.

Van onze redactriceDe site maakt nog wat bokkensprongen, maar James Ensor heeft zijn eigen virtueel museum op het internet. Het adres bestaat ook met de internationale extensies .fr, .nl, .us, .jp en ...