Container

Op het containerpark wordt een nieuwe glascontainers geplaatst. Zo telt het park dan twee containers, waarvan een voor wit glas en de andere voor gekleurd glas en kan er beter gesorteerd worden. (kvh)