Kostunica belooft samenwerking


De Joegoslavische president Vojislav Kostunica kondigde op een eendaagse topconferentie van Balkanlanden in Macedonië een nieuw tijdperk van samenwerking voor het gebied aan. ,,Joegoslavië heeft zich op de toekomst gericht en verplicht zich ertoe de relaties te verbeteren, zowel bilateraal als multilateraal'', zei Kostunica.

Hij merkte op dat Europa behoefte heeft aan ,,een vreedzame en stabiele Balkan'' en wees op het wederzijdse karakter van de dialoog. ,,Europa en de wereld kunnen ons helpen, maar kunnen ...