Jolien moet CVP redden


BRUSSEL -- Wat voorligt, is te vaag. Ga weg uit het politieke centrum en nuanceer elk voorstel niet kapot. Maak een brede waardengebonden volkspartij, die op gemeenschapszin drijft. CVP'er Hendrik Bogaert geeft die raad mee aan zijn partijgenoten. Hij werkt actief mee aan de vernieuwing van de CVP en schreef er een boekje over.

Dit weekeinde komen de CVP-jongeren en jonge CVP-parlementsleden bijeen om zich te beraden over de vernieuwingsplannen van hun partij. Eind september moet de CVP, op een congres, een vertimmerde inhoud ...