CURSIEF. Jean-Luc Dehaene bedreigt Willem I


BRUSSEL -- De diensten van de Kamer zijn op zoek naar een locatie voor de buste van de jongste ex-premier, Jean-Luc Dehaene. Het behoort immers tot de tradities van de Kamer dat alle gewezen eerste ministers er een buste krijgen en alle gewezen Kamervoorzitters een geschilderd portret.

Dehaene bestelde zijn beeld bij Rik Poot, die er de laatste hand aan legt. Net zoals bij Mark Eyskens zal het in brons gemaakt zijn, wat een stijlbreuk is met het marmer van hun voorgangers.Vooral de ...