Videocampagne in Vlaams secundair onderwijs

Allochtonen werven allochtonen voor universiteit


ANTWERPEN -- De Universiteit Antwerpen opent een offensief om meer allochtonen aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten te krijgen. Met nog geen 2 procent van de eerstejaarsstudenten zijn de allochtonen zeer zwak aanwezig in de hogere opleidingen. De universiteit zet voor de actie allochtonen in om allochtonen te overtuigen. In een attractieve video moedigen Mohamed, Volkan, Zehre, Yussef, Fatima, Rachida en Khadija aan om voort te studeren. De getuigenissen gaan naar de laatstejaars van het secundair onderwijs.

Ik had geluk dat de kappersschool in de buurt haar deuren sloot, zodat ik in het algemeen secundair onderwijs terechtkwam. Dat was de springplank voor universitaire studies, al moest mijn vader me wel ...