Beysen zorgde zelf voor cordon sanitaire


BRUSSEL -- Het woord ,,samenwerking'' met het Vlaams Blok wil hij niet in de mond nemen. Maar wat Ward Beysen vertelt komt op hetzelfde neer.

Opmerkelijk toch dat uitgerekend de donkerblauwe Antwerpse liberaal tien jaar geleden een van de indieners was van de enige resolutie die het cordon sanitaire tegen het Blok in parlementaire termen vertaalde ...