Een nieuwe antiterrorismewet, die momenteel wordt besproken in de nasleep van de aanslagen op 11 september, zal de bedrijven verplichten om e-mails en gegevens over internetgebruik twaalf maanden bij te houden. Dat maakte de Britse regering bekend.

De duur van de periode van verplichte bewaring is vier keer langer dan de drie maanden die veel Internet Service Providers momenteel hanteren voor het bewaren van gegevens. De bedrijven vrezen dan ook voor mogelijke juridische en financiële implicaties.

,,We maken ons zorgen over de kostprijs van de maatregel en over de mogelijke rechtszaken die bedrijven dreigen op te lopen want vele hebben de contractuele verplichting met andere bedrijven buiten Groot-Brittannië om gegevens veilig te bewaren en niet vrij te geven'', zegt Will Roebuck , directeur van de sectorfederatie E-Centre UK. ,,Het lijkt erop dat de regering heel wat wetten maakt waarbij de mensen die de wetten schrijven niet de nodige kennis hebben van de technologie'', voegt Will Roebuck eraan toe.

De bezorgdheid van de sector vloeit gedeeltelijk voort uit de onzekerheid die ontstond toen de minister van Binnenlandse Zaken maandag maatregelen bekendmaakte ,,die communicatie service providers in staat moeten stellen om gegevens bij te houden die ze tijdens hun activiteiten verzamelen''.

David Blunkett zei niet hoe dergelijke providers worden gedefinieerd, hoe lang ze de gegevens moeten bijhouden of wie de rekening zou betalen. In zijn verklaring zei hij enkel dat de regering ,,met de sector zou samenwerken om een systeem uit te werken''.

De sector leek gerustgesteld omdat ze veronderstelde dat ze de maatregelen op vrijwillige basis konden volgen. Dat was een voorbarige conclusie want het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dinsdag dat het om ,,verplichte'' maatregelen zal gaan. Het voegde eraan toe dat de regering nog aan het onderzoeken was welk soort gegevens de bedrijven moesten bijhouden.

Dat zal de vrees in de sector doen oplaaien. ,,We vragen ons af wie onder de maatregelen zal vallen en hoe omvangrijk de gegevens zullen zijn die we moeten bijhouden'', zegt Pamela Taylor, beleidsadviseur voor e-business bij de werkgeversfederatie Confederation of British Industry.

Freeserve en AOL, twee van de grootste Britse internetproviders, zeggen dat ze al gegevens bijhouden voor een periode van drie maanden. Als ze verplicht zouden worden om die langer bij te houden dan zou dat praktische problemen creëren.

,,Drie maanden is de periode die de ordediensten naar eigen zeggen nodig hebben'', zegt Camille de Stempel, directeur veiligheid en netwerken bij AOL Europe. ,,Het is niet het opslaan van de gegevens maar wel het opvragen ervan dat voor veel problemen kan zorgen.''

Freeserve zei dat het bijkomende kosten zou meebrengen. ,,We zullen waarschijnlijk een soort van compensatie zoeken.''

De mogelijke strijd in Groot-Brittannië is misschien de voorbode van een ruimer gevecht in Europa over hetzelfde onderwerp. In heel Europa hebben bedrijven hun bezorgdheid geuit over gelijkaardige voorstellen in de voorlopige telecomrichtlijn.