Het Brusselse gerecht onderzoekt de investeringen van energiegroep Tractebel in Oman. Het gaat na of 9 miljoen dollar aan commissielonen zijn teruggevloeid naar personen uit de omgeving van Tractebel.

Het gerecht onderzoekt al sedert eind '99 de investeringen van Tractebel in Kazachstan. Na samenwerking met het Zwitserse gerecht ontdekten de speurders afgelopen jaar een gelijkaardig terugbetalingssysteem van Tractebel in Oman. Daar heeft de groep sedert '94 belangen in United Power Company dat een privé-elektriciteitscentrale uitbaat.