BRUSSEL -- De fusie van Dexia Bank met Artesia-Bacob zal 2.000 tot 2.500 arbeidsplaatsen kosten, schat de directie. Dat is ruim dubbel zo veel als eerst was gezegd.

Bij de aankondiging van de fusie in maart was gezegd dat het personeelsbestand wellicht met 1.000 werknemers (op 15.000) zou verminderen. Maar de sociale factuur dreigt een stuk hoger uit te vallen, zoals blijkt uit een mededeling van de directie op een bijzondere ondernemingsraad. De directie schat dat de fusiebank binnen vier jaar 2.000 tot 2.500 werknemers te veel telt. Een deel -- 1.700 tot 2.000 banen -- van de personeelsvermindering kan worden gerealiseerd via natuurlijke afvloeiingen: vrijwillige vertrekken en pensionering. Maar voor de 500 tot 800 andere werknemers moet een andere oplossing worden gezocht.

De vakbonden zijn niet erg gelukkig met de concrete fusieplannen die de directie hen voorstelt. Ze hebben er nogal wat moeite mee dat de Bacob-kantoren, die bemand worden door bedienden, zouden worden ingeschakeld in de sterstructuur van de zelfstandige bankagentschappen van Dexia Bank.

Een ander twistpunt is dat de fusie juridisch zou gebeuren door de opslorping van Dexia Bank door Artesia BC. De vakbonden zien daarin een manoeuvre om nieuwe werknemers te kunnen aanwerven onder het statuut van Artesia BC, dat voordeliger is voor de bank maar minder voordelig voor de werknemers.

Een en ander heeft de vakbonden gealarmeerd, maar de bruggen met de directie zijn nog lang niet opgeblazen. Voorzitter Luc Onclin van Dexia Bank heeft de bonden verzekerd dat de plannen nog niet definitief zijn en dat een gesprek daarover mogelijk is. Op 26 oktober is er opnieuw een bijzondere ondernemingsraad.