Chirac ,,gekwetst'' door verdachtmakingen


De Franse president Jacques Chirac heeft in een tv-interview categorisch ontkend dat hij betrokken was bij smeergeldpraktijken. Hij was ,,diep gekwetst'' door beschuldigingen die betrekking hebben op de tijd dat hij burgemeester was van Parijs.

In ruil voor bouwopdrachten in de Franse hoofdstad zouden bedrijven eind jaren tachtig en begin jaren negentig miljarden francs hebben moeten afdragen die via het stadhuis naar de kassen van politieke ...