BRUSSEL -- Minister van KMO's Jaak Gabriels (VLD) wil niet dat het Beroepsinstituut van de Vastgoedmakelaars (BIV) het lidgeld van de 9.000 Belgische vastgoedmakelaars verhoogt. Hij wil dat het BIV het zuiniger doet ,,in het belang van de verplicht aangesloten leden''.

Het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars trok het lidgeld van de makelaars op van 10.500 tot 12.500 frank. ,,Onredelijk'', schrijft de minister nu aan het BIV. Hij beperkt de verhoging nu tot 11.500 frank.

Maar het geld is al grotendeels geïnd. ,,Tegen 1 april 2000 moet er een kredietnota van 1.000 frank per lid opgesteld worden of moet het BIV beslist hebben dat het lidgeld in 2001 maar 10.500 frank zal zijn. Alle leden moeten hierover geïnformeerd worden''.

De minister pluisde zelf de begroting van het BIV uit en doet elf voorstellen waardoor 6,6 miljoen frank kan bespaard worden als compensatie voor de derving van lidgelden. De Limburger vraagt het Beroepsinstituut expliciet rationeler te werken de komende jaren.

De minister besliste ook dat de ontwikkeling van een juridische databank niet tot de hoofdtaken behoort van het BIV. ,,Als het contract van 5,7 miljoen frank afgelopen is, kan men dit beter afschaffen'', adviseert hij.

Jaak Gabriels uit forse kritiek op de manier waarop de nieuwe vastgoedmakelaars gevormd worden. ,,De samenwerking met Vivi-Forum voor de verplichte opleidingen is monopolistisch en veel te duur voor het BIV. Het contract moet minstens herschikt worden.''

De kritiek op de financiële werking van het BIV is geen alleenstaand geval. Ook toen Karl Pinxten (CVP) minister van Middenstand was, moest hij regelmatig ingrijpen.