Rechter velt elke werkdag vonnis


BRUSSEL -- De rechters bij de rechtbanken van eerste aanleg in ons land leverden in het jaar 2000 ruim 58.000 eindvonnissen af in burgerlijke zaken. Daarbovenop kwamen ruim 51.000 uitspraken in strafdossiers. Dat is, met ongeveer 500 rechters van eerste aanleg, 220 vonnissen per rechter per jaar. Of bijna één per werkdag.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het ministerie van Justitie, die de redactie opvroeg naar aanleiding van de reeks over de werking van de Belgische rechtbanken.



Uit de cijfers blijkt dat de werklast voor de magistraten van de rechtbanken van eerste aanleg behoorlijk hoog is. Ze spraken in 2000, in burgerlijke en strafzaken, bijna 110.000 eindvonnissen uit. In de 27 gerechtelijke arrondissementen zijn een kleine 500 rechters van eerste aanleg actief ...