DE KARAVAAN. Truc met de duif


CD&V Limburg vraagt aan de minister van Volksgezondheid Jef Tavernier (Agalev) om het vliegverbod van duiven op te heffen en alle duivenactiviteiten in bufferzones en toezichtgebieden opnieuw toe te laten.

Uit een aantal wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de rol van de sportduiven bij de verspreiding van vogelpest bijzonder klein, zoniet nihil is, zegt de partij. Het verder in stand houden van het ...