Cultuurprijs essay voor Patricia de Martelaere

Patricia De Martelaere
©fdm

BRUSSEL -- De bundel Verrassingen van Patricia de Martelaere krijgt de driejaarlijkse Vlaamse Cultuurprijs voor Kritiek en Essay.

Aan de onderscheiding, de vroegere Staatsprijs, is een bedrag van 500.000 frank verbonden.

De jury bestond uit Martine De Clercq, Georges Wildemeersch, Eric Rinckhout en Mark Schaevers. Ze moesten een kritisch of essayistisch werk uit de periode 1997-1999 kiezen. Hun verslag roemt de essays van Patricia de Martelaere om hun ,,ongewone helderheid, een aanstekelijke vertelwijze en opmerkelijk denkplezier''. De Martelaere toont zich volgens de jury een ,,schrandere filosofe en een voortreffelijke schrijfster''.

Verrassingen verscheen in 1997. Het is een essaybundel over taboes als moord en incest, over kunst, de beleving van de natuur, over verlies en ziekte. De titel verwijst naar haar pleidooi om zekerheden te ondergraven ten gunste van de verrassing. ,,De behoefte om verzekerd te zijn, komt voort uit de angst om verrast te worden; verzekering is een manier om het onvoorziene te voorzien.''

De Martelaere munt uit in een genre dat je de filosofische column zou kunnen noemen. Ze schrijft op een lenige manier over abstracte onderwerpen als taal en denken. Filosoferen definieert ze als een bezigheid ,,voor mensen die het niet laten kunnen, al maakt het hen niet beter of wijzer en ook niet gelukkiger''.

Van de traditionele wijsbegeerte neemt ze een gezonde afstand. In een interview in Vrij Nederland zei ze niet vies te zijn van enige popularisering. ,,De filosofie mag van mij de Libelle vullen of de Playboy. Als het zo technisch mag worden dat niemand het snapt, waarom dan niet zo banaal dat iedereen het snapt?''

In Verrassingen maakt ze een balans op: ,,Twintig eeuwen filosoferen, en we weten nog steeds niet of kennis mogelijk is, wat rechtvaardigheid nu eigenlijk inhoudt, of de mens naast een lichaam ook nog een geest (laat staan een ziel) heeft -- en tot overmaat van ramp -- of de werkelijkheid buiten ons echt wel bestaat.''

Patricia de Martelaere (43) doceert wijsbegeerte aan de KUB. Aanvankelijk schreef ze romans. Littekens, haar tweede boek, werd in 1991 genomineerd voor de Ako-literatuurprijs. Met haar eerste essaybundel Een verlangen naar ontroostbaarheid (1994) bereikte ze een groot lezerspubliek. Voor haar reflecties over het kunstenaarsbestaan, melancholie en de dood kreeg ze de Jan Gresshofprijs.