Jaak Gabriels
©ep
BRUSSEL -- Het voorstel van minister van Middenstand Jaak Gabriëls (VLD) om de toegelaten openingsuren van de winkels te verruimen, heeft tijdens het weekend een storm van protest geoogst.

Gabriels sloot zich aan bij een wetsvoorstel van drie liberale senatoren. Volgens dat voorstel zou een winkelier voortaan zelf zijn openingstijden kunnen kiezen, binnen een vork van 15 openingsuren per dag. Nu mag een winkel enkel open zijn van vijf uur 's morgens tot acht uur 's avonds (negen uur op vrijdag). Nachtwinkels mogen de deuren openen van zes uur 's avonds tot zes uur 's morgens.

Het voorstel van Gabriëls leidde onmiddellijk tot een storm van protest. De zelfstandigenorganisatie Unizo noemde het een ,,feitelijke afschaffing van de wettelijke regeling inzake openingsuren''.

Volgens Unizo legt de minister met het voorstel een unaniem advies naast zich neer dat de Hoge Raad van Zelfstandigen en kmo in september nog uitbracht. In dat advies pleitten de zelfstandigenorganisaties ervoor de huidige regeling inzake openingsuren te handhaven.

Uit enquêtes blijkt bovendien dat 70 procent van de winkeliers voor het behoud van de bestaande wettelijke regeling is, zegt de Unizo voorts. Ook de consumenten zouden tevreden zijn met de huidige regeling. België heeft trouwens al de ruimste openingsuren van heel Europa, met een gemiddelde openingstijd van 67 uur tegenover een Europees gemiddelde van 56 uur.

Volledig vrije openingsuren komen alleen de grote winkelketens ten goede, vreest Unizo. Meer en langer open zijn levert zelfstandigen nauwelijks meer omzet, en zeker niet meer winst op omdat de personeelskosten stijgen.

Het argument van Gabriëls dat ruimere openingstijden de zelfstandige winkeliers beter moeten wapenen tegen de opkomst van de e-commerce, noemt Unizo uit de lucht gegrepen. E-commerce komt niet zo heel goed van de grond, en heeft volgens de zelfstandigenorganisatie de meeste kans op slagen als aanvulling bij een klassieke winkel, en ,,dat heeft niks met openingsuren te maken''.

Ook de kleinere middenstandsvereniging NSZ (het Neutraal Syndicaat van Zelfstandigen) kant zich tegen het voorstel van Gabriëls, op basis van grosso modo dezelfde argumenten. Ten slotte liet ook de christelijke bediendenvakbond LBC-NVK weten dat het sterk gekant is tegen het plan. De LBC-NVK zou graag weten wie er buiten sommige winkelcentra en nachtwinkeliers bij de minister op aandringt de openingstijden te verruimen.