,,Verhofstadt voert een rampenbeleid''

INTERVIEW. N-VA voorzitter Geert Bourgeois over de puinhoop van paars-groen

,,De regering Verhofstadt drijft op een beloftencultuur en communiceert in Slangen-taal. Maar faalt wanneer het om essentiële knelpunten en dossiers gaat. Paars-groen zit gevangen in een Belgische logica die bijzonder nadelig is voor het algemeen Vlaams belang.'' Geert Bourgeois, kamerlid en voorzitter van de Nieuw-Vlaamse Alliantie, probeerde uit te vinden wat de regering Verhofstadt na drie jaar eigenlijk heeft gerealiseerd, pakte zijn dikste viltstift en schreef op de schutbladzijde van zijn bevindingen: De puinhoop van paars-groen .
Als mens en politicus is Geert Bourgeois in alles de absolute tegenpool van de vermoorde Pim Fortuyn. Maar de titel van zijn boek dat vandaag wordt voorgesteld, refereert wel aan Fortuyns opstellen die onder de vlag De puinhopen van paars een stuk Nederlandse politieke geschiedenis hebben geschreven. Bourgeois is zich daar terdege van bewust maar zegt: ,,Het woord puinhoop is helaas het enige juiste woord om drie jaar paars-groen samen te vatten. De titel van mijn boek is misschien niet heel erg origineel, ik hoop dat de inhoud dat wel is.'' • In de inleiding van uw boek zegt u dat u overal te velde wordt aangesproken door ontevreden VLD'ers. Nochtans: als ik VLD-voorzitter De Gucht mag geloven barst de VLD-kiezer van tevredenheid uit zijn blauwe pak.
 • ,,Hij vergist zich grondig. Veel liberale kiezers zijn van oordeel dat de VLD steeds meer op de oude CVP gaat lijken. Met overgelopen politici van linkse signatuur aan de ene kant en conservatieve liberalen aan de andere kant. De duidelijkheid is weg, de VLD is een grijze pudding geworden. Bij het aantreden van Verhofstadt waren de verwachtingen in paars-groen bijzonder hoog gespannen. Met Verhofstadt aan het roer zou alles anders worden! Hij had de burgermanifesten geschreven, was door de woestijn moeten gaan en sprak stoere Vlaamse taal. Zelfs de flamingant Mark Grammens schreef dat al wie het einde van België versneld dichterbij wenste te brengen, maar voor Verhofstadt moest stemmen.''  ,,Verhofstadt heeft inderdaad interessante bespiegelingen aan de toekomst van Vlaanderen gewijd. Hij bepleitte zelfs fiscale autonomie. Hij wilde een einde maken aan de ondoorzichtige, voor Vlaanderen onrechtvaardige transfers. Verhofstadt moest en zou de sociale zekerheid ten gronde ombouwen. Helaas. In deze regering is gebleken dat de Vlaamse verzuchtingen van de VLD onverenigbaar zijn met de dictaten van de Waalse socialisten, de PS van Di Rupo. In mijn boek probeer ik aan te tonen dat Vlaanderen er na drie jaar paars-groen fors op achteruit is gegaan.'' • Op welke terreinen?
 • ,,Onze posities in Brussel zijn verzwakt. Zelfs de tweetaligheid van de magistratuur is voor de VLD geen strijdpunt meer. Veel erger is dat er onder paars-groen veel te weinig aan de afbouw van onze staatsschuld is gedaan. De jonge generatie zal dat Verhofstadt zwaar aanrekenen. De premier mag dan zwaaien met zijn begroting die in evenwicht is, Europa waarschuwt ons land wel op te houden met de mooi-weer-politiek van cadeaus en beloften. Onze staatsschuld weegt Vlaanderen als een molensteen om de nek. Straks komt de schuldenberg van de NMBS daar nog eens bovenop. Verhofstadt zwijgt daar wijselijk over.''  ,,Wie vandaag jong is zal drie keer pensioen moeten betalen: voor ...

  Nog geen abonnee?
  Abonneer voordelig om verder te lezen

  Lees dS Avond, de digitale krant en Archief+.

  Ja, ik neem een proefabonnement

  Bekijk onze formules >
  Neem een dagkaart >

  Reeds abonnee?

  Nog niet geregistreerd?

  Registreer