Ieder zaterdag kabouters bij de boterham

Goede Pers van Averbode draait al 125 jaar

BRUSSEL -- De Witte van Zichem werkte er in de drukkerij en met het drukwerk van Averbode hebben generaties in Vlaanderen het abc geleerd. ,,Zonneland'' werd elke zaterdag, nadat de bevrijdende bel had weerklonken, in de klas uitgedeeld en thuis bij de boterham verslonden. Over de weldaden van de Goede Pers loopt een tentoonstelling en werd een lijvig boek gepubliceerd.
DE kabouters in Vlaanderen komen ongetwijfeld uit de dennenbossen van Averbode. De voorlopers van Plop verschenen elke week bij bosjes in Zonneland. Dit weekblad van Averbode is uit de rijke Roomse sfeer van de jaren 1920 ontstaan. Het was oorspronkelijk het orgaan van wat de ,,Eucharistische Kruistocht'' heette. De kinderbeweging die door paus Pius X in het leven werd geroepen, vond tijdens het interbellum en zelfs tot in de late jaren vijftig, een grote weerklank in Vlaanderen.Met de jaren groeide Zonneland uit tot een heuse kinderkrant, waarin -- en dit lang vóór de academische wereld in Vlaanderen zijn zegen over het genre gaf-- het stripverhaal ruime aandacht genoot. In het boek wordt herinnerd aan ten onrechte in het vergeetboek geraakte striptekenaars als Rik Clément. Deze fantasierijke Gentse journalist van Het Volk tekende in de de jaren zestig in Zonneland ,,De musketiers van 't Schipperskwartier''. Maar Clément ontfermde zich als hoofdredacteur van Het Zondagblad ook over een wat vergeten personage dat dagelijks in het antiquariaat Mestdagh aan de Gentse St.-Niklaaskerk bij het haardvuur zat.Die man was Raymond De Kremer, een Gentenaar die graag beweerde dat hij van indiaanse afkomst was. De Franstalige literatuurgeschiedenis heeft deze auteur van Malpertuis onder het pseudoniem Jean Ray onthouden.De ,,Belgische Edgar Allen Poe'', zoals hij postuum wel eens wordt genoemd, overleed in 1964, maar de laatste jaren van zijn leven kwam Jean Ray nog met moeite als schrijver aan de kost. Decennia lang was hij voor de lezertjes van de Goede Pers de onuitputtelijke John Flanders geweest. Toen in 1930 de Vlaamse Filmkes in het leven werden geroepen werd Flanders de belangrijkste leverancier van verhalen voor de reeks. Nog voor de Tweede Wereldoorlog had hij al veertig titels geleverd. Flanders beweerde trouwens dat zijn Remington-schrijfmachine (dat in het Antwerpse AMVC wordt bewaard) 's nachts geheel zelfstandig voor hem schreef.De Gentse meester van het fantastische genre heeft de literaire adelbrieven aan de Goede Pers gegeven. Met Spoken op de ruwe heide, een jeugdboek ...

Nog geen abonnee?
Abonneer voordelig om verder te lezen

Lees dS Avond, de digitale krant en Archief+.

Ja, ik neem een proefabonnement

Bekijk onze formules >
Neem een dagkaart >

Reeds abonnee?

Nog niet geregistreerd?

Registreer