POLITIEK. Anders gaan lezen

Het groene boekje van Jos Geysels


Jos Geysels
©rr
In het voorjaar van 1981 maakte ik een afstudeerwerk over Agalev. Regelmatig trok ik naar de Borgerhoutse Rodenbachstraat, waar de eerste Vlaamse groenen hun hoofdkwartier hadden om daar, gezeten aan een grote tafel, partijblaadjes door te nemen. In de loop van de dag schoof een steeds wisselend gezelschap aan die tafel aan.

Een jongen die mogelijk een priesterroeping voelde, iemand die een voetgangersbeweging wou beginnen, meisjes uit de buurt die iets goeds voor de migranten -- toen waren er nog geen allochtonen -- wilden ...