POËZIE

Jan Mysjkin vertaalde Franse gedichten van dadaïsten en surrealisten

Jan H. Mysjkin heeft de ondankbare taak op zich geladen om de twintigste-eeuwse Franse poëzie voor ons taalgebied te ontsluiten. Dat is een tijdrovende bezigheid, waar geen droog brood mee te verdienen valt. De vertaler vult zijn schamele inkomen desgevallend aan met fabrieksarbeid en als de nood aan de man komt, gooit hij er zelfs zijn eigen spaarcenten tegenaan. Mysjkin is nu eenmaal een gedreven man.
Zijn inspanningen resulteerden onder meer in de publicatie van twee fraaie bloemlezingen. In Geboorten van het vers kwam de Franse poëzie van de jaren veertig en vijftig aan bod. De dichters van de jaren zestig en zeventig werden gebundeld tot Het feest van de vorm . Dezer dagen verschijnt een derde deel, over dada en het surrealisme als literaire stroming. Met In het teken van de schorpioen wordt in een grote leemte voorzien, want het is het allereerste overzichtswerk over deze groeperingen in ons taalgebied. Dat een dergelijke bundel totnogtoe ontbrak, heeft veel met een gebrek aan belangstelling te maken. Bovendien is het werk van de surrealisten ,,zo meerzinnig casu quo onzinnig dat het alleen kan worden vertaald door iemand die niet bang is dat hij op zijn bek gaat,'' aldus Mysjkin. Slechts weinig vertalers zijn bereid dat risico te nemen, maar hij draait daar zijn hand niet voor om. Hier en daar valt in deze bundel een gallicisme, iets gewestelijks of een tikfout te rapen, maar een kniesoor die daarop let.In zijn inleiding schetst Mysjkin de korte maar veelbewogen geschiedenis van het dadaïsme en het surrealisme. Vervolgens komen de belangrijkste figuren van deze stromingen aan bod. Hun leven en werk worden beknopt toegelicht, waarna telkens een selectie uit hun oeuvre volgt. Vele van deze geschriften zijn niet meer in de handel verkrijgbaar en werden door Mysjkin opgevist uit archieven en bibliotheken. De keuze van de fragmenten, die niet altijd even representatief zijn, licht hij jammer genoeg niet toe.De geschiedenis van het surrealisme was een aaneenschakeling van woelige happenings en manifestaties, scheldkanonnades, conflicten en excommunicaties. Dada werd in Frankrijk geïmporteerd door de Roemeen Tristan Tzara, die eerder al Zwitserland onveilig had gemaakt. In Parijs werd hij met open armen ontvangen ...

Nog geen abonnee?
Abonneer voordelig om verder te lezen

Lees dS Avond, de digitale krant en Archief+.

Ja, ik neem een proefabonnement

Bekijk onze formules >
Neem een dagkaart >

Reeds abonnee?

Nog niet geregistreerd?

Registreer