FDF eist uitbreiding Brussels Gewest
SINT-GENESIUS-RODE - FDF-voorzitter Olivier Maingain heeft dinsdagavond tijdens een meeting in de Vlaamse faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode andermaal de uitbreiding van het Brussels Gewest met een aantal gemeenten uit de Vlaamse Rand geëist. Maingain was ter zake vol vertrouwen.
(U zal sneller deel uitmaken van Brussel dan u zich kan voorstellen(, klonk het. Zonder uitbreiding van het Brussels Gewest ook geen splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, aldus Maingain.

Het debat over de aanwezigheid van de Franstaligen in de Vlaamse Rand gaat volgens Maingain in de eerste plaats over de kwaliteit van de democratie. 'Welke waarden over democratie delen we nog in België?', vroeg hij zich af.

Hij verwees naar het 'flamingantisch nationalisme' dat zowel de politieke partijen als de publieke opinie doordrongen heeft en naar regelrechte discriminatie en onverdraagzaamheid leidt naar de Franstaligen toe.

'Hoe is het mogelijk dat op nauwelijks enkele kilometer van Brussel, de hoofdstad van Europa, Franstaligen louter en alleen omwille van hun taal gediscrimineerd worden als zij gebruik willen maken van sport- of culturele infrastructuur. Ze ondervinden ook ernstige moeilijkheden als ze hun huis willen verkopen aan een andere Franstalige, een sociale woning willen huren of Franstalige boeken willen aankopen in de openbare bibliotheken. De Vlaamse partijen weigeren bovendien het minderhedenverdrag te ondertekenen dat de Raad van Europa hen oplegt', aldus Maingain.

Scherpe kritiek was er ook te horen op Myriam Rolin, de Franstalige burgemeester van Sint-Genesius-Rode, omdat zij op eigen houtje besliste alle oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen in het Nederlands te versturen. Zowel François Van Hoobrouck, burgemeester van Wezembeek-Oppem als Eric Libert, schepen in Sint-Genesius-Rode betreurden deze breuk in het Franstalige front en beschuldigden Rolin ervan dat ze alleen oog heeft voor haar eigen benoeming als burgemeester.

Door het feit dat het college van Sint-Genesius-Rode bij de gemeenteraadsverkiezingen de oproepingsbrieven volgens taalaanhorigheid verstuurde, is Rolin nog steeds niet benoemd als burgemeester.