Rode Kruis Vlaanderen ontkent transfer van nationaal geld
BRUSSEL - Het Rode Kruis Vlaanderen ontkent een bericht in de krant Vers l'Avenir waarin wordt gesteld dat 6 miljoen euro werd getransfereerd van het nationale Rode Kruis naar een Vlaamse stichting. 'De boekhouding van de Franstalige en Vlaamse vleugel van het Rode Kruis is volledig gescheiden', stelt Michel Leduc van Rode Kruis Vlaanderen.
Vers l'Avenir meldde dat de voorzitster van het Rode Kruis van de Franse gemeenschap een brief heeft gestuurd aan nationaal voorzitster prinses Astrid en aan de leden van de nationale raad. Daarin stelt ze dat 'onder impuls van de Vlaamse vleugel van het Rode Kruis 6 miljoen euro is gegaan naar de stichting 'Onderzoeks- en Ontwikkelingsfonds Rode Kruis Vlaanderen'.

Rode Kruis Vlaanderen bevestigt dat bedrag te hebben overgemaakt aan het fonds. 'Maar deze financiële middelen hebben het Belgische Rode Kruis niet verlaten zoals sommigen willen doen geloven', stelt Michel Leduc. 'Gezien de Franstalige en Vlaamse vleugel van het Rode Kruis al 35 jaar een aparte boekhouding voeren, komt het uiteraard aan Rode Kruis Vlaanderen toe om over de bestemming van zijn eigen middelen te beslissen.'

Rode Kruis Vlaanderen licht toe dat het fonds tot doel heeft om, via structureel en volgehouden wetenschappelijk onderzoek, de levering van veilig bloed aan ziekenhuizen en patiënten te blijven garanderen.