Het stadsbestuur van Brugge heeft een brief geschreven naar de uitgever van Joods Actueel met daarin de uitdrukkelijke vraag om excuses en een rechtzetting. Het maandblad publiceerde in januari het relaas van een professor die uit een Brugse horeca-zaak zou zijn gezet wegens zijn joodse overtuiging. De hoofdredacteur van Joods Actueel laat intussen weten dat het voorval goed onderzocht werd, vóór het tijdschrift er verslag over deed.
'Het is bijzonder betreurenswaardig dat de redactie van Joods Actueel haar verhalen niet natrekt voor ze te publiceren', zegt burgemeester Patrick Moenaert.

'Het verhaal zou minstens tot een genuanceerde versie zijn herleid. De heer Kalmann blijkt immers geen professor te zijn, noch een Amerikaans staatsburger. Hij zou eerder al in Nederland de pers hebben gehaald met verzonnen verhalen. De publicatie van het verzonnen verhaal heeft Brugge veel schade toegebracht. De politie die van antisemitisme en discriminatie werd beschuldigd, gaat volgens ons onderzoek vrijuit.'

De toerist had volgens de gegevens van het Brugse stadsbestuur in een restaurant op de Markt een discussie over de hoge prijs van een koffie (6,5 euro). De politie heeft destijds van de verklaringen van de man een proces-verbaal opgemaakt. In zijn relaas spreekt de man van antisemitisme.

'De politie voelt zich in deze zaak oneerlijk behandeld en bespot', zegt Moenaert. 'De man wilde persé een verklaring in het Engels afleggen. Nochtans is Nederlands de voertaal. Om hem ter wille te zijn, hebben de agenten ingestemd. Nadien bleek de man perfect Nederlandstalig. De man beweerde in het artikel in Joods Actueel door de politie niet respectvol te zijn behandeld door de agenten.'

De feiten in Joods Actueel werden overgenomen in diverse media. Brugge meent dat haar gastvrij imago is geschaad. Daarom eist het een rechtzetting van Joods Actueel met de ware toedracht van de feiten en excuses.

Joods Actueel: 'Feiten waren onderzocht '

'Wij hebben het voorval op de Brugse Markt waar we in januari verslag over brachten onderzocht', aldus hoofdredacteur Michael Freilich van Joods Actueel.

'We hebben ons daarvoor beroepen op onder de verklaringen van de kelner in kwestie. We wachten nu een onafhankelijk onderzoek van het Comité P af. Met een rechtzetting indien nodig hebben we geen probleem.'

'Mogelijk hebben wij ons op foute vaststellingen gebaseerd', zegt Freilich. 'De identiteit van de man hebben we als waarheid aangenomen omdat hij zo op het officiële proces-verbaal van de Brugse politie stond vermeld. We hebben de Brugse politie voor publicatie ook om een reactie gevraagd maar we kregen er geen respons. De kelner in kwestie hebben we telefonisch om uitleg gevraagd. De man bevestigde dat de heer Kalmann uit de instelling is gezet en dat hij zich eventueel zou excuseren. Dat zal hij toch niet zeggen als er niets is gebeurd. We hebben het gesprek met de kelner op band.'

Joods Actueel beschikt ook over een document waaruit moet blijken dat de man gedoceerd heeft aan de Universiteit van West-Georgia in de Verenigde Staten.

'We hebben zoals de deontologie voorschrijft zo veel mogelijk feiten proberen te verifiëren', zegt Freilich nog. 'We wachten nu de resultaten af van het onafhankelijk onderzoek van het Comité P. Indien nodig zullen we een rechtzetting plaatsen. We hebben enkele dagen geleden al op eigen initiatief een verduidelijking gepubliceerd op onze website', besluit hij.