De overdracht van bevoegdheden naar de deelstaten blijft beperkt tot ondergeschikte bevoegdheden, vindt CDH-voorzitter Joëlle Milquet. Het akkoord gaat ook niet verder dan wat CDH altijd heeft gezegd, klinkt het.
Milquet benadrukt in haar reactie op het communautaire akkoord in de Raad der Wijzen dat belangrijke dossiers federaal blijven, zoals onder meer het telecomnetwerk. Bovendien volgt naar aanleiding van de discussie over het tweede pakket nog een debat over een versterking van de federale staat.

Wat Brussel betreft wijst Milquet erop dat de herfinanciering in twee fases wordt aangepakt. Wat in het eerste pakket is voorzien, is onvoldoende, maar vertegenwoordigt toch al een stijging met 50 procent van de middelen die de federale overheid in Beliris stopt, stelt de CDH-voorzitster.