Het akkoord van afgelopen nacht, dat weliswaar slechts de overdracht van marginale bevoegdheden behelst, levert het bewijs dat er een wil is om een communautair akkoord te bereiken. Tegen midden juli moet de regering teksten over het tweede, diepgaandere pakket voorleggen. Dat stelde MR-voorzitter Didier Reynders maandagmiddag op een persconferentie.
Het akkoord dat de Raad van Wijzen bereikte, slaat op de overdracht van een aantal beperkte bevoegdheden, de versterking van het federale en de mogelijkheid tot investeringen voor de mobiliteit in en om Brussel.

Wat de inwerkingstelling van de overdrachten betreft, is langs Franstalige kant afgesproken dat er zonder akkoord van de vier partijen die aan de onderhandelingen deelnamen niets kan gewijzigd worden voor de regionale verkiezingen van 2009. De overdracht van delen van de verkeerswetgeving zou pas in 2010 uitgevoerd worden.

Het tweede pakket zal volgens Reynders breder zijn en moet de verschillende regeringen responsabiliseren. Tegen midden juli moet de regering met concrete teksten komen. Dat zal gelijktijdig met de begrotingscontrole gebeuren. Nu er een akkoord is over het eerste pakket, kan er volgens de MR-voorzitter snel een begroting in evenwicht opgesteld worden, met aandacht voor de koopkracht van de burger en steun aan de bedrijven.