Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling van de NMBS op lijn 12 tussen Antwerpen en Essen zijn er te veel technische problemen met de treinen. Dat beweert de actiegroep Lijn 12, die de reizigers op de verbinding groepeert. Volgens de actiegroep laten de treinen het regelmatig afweten en zijn er als gevolg daarvan vaak lange vertragingen.

De nieuwe dienstregeling en de invoering van een IC-trein Charleroi-Essen was volgens het actiecomité een goede zaak, maar technische problemen strooien roet in het eten. 'De defecten werden door de NMBS toegeschreven aan kinderziektes en uitzonderlijk winterweer, maar de hinder blijft ook nu nog voortduren', zegt Bruni Hens van Lijn 12. 'Vertragingen van 10 à 15 minuten zijn dagelijkse kost, maar er zijn ook uitschieters tot een uur', gaat ze verder.

Treinen vanuit Charleroi worden volgens het actiecomité ook regelmatig beperkt tot Brussel, Antwerpen of Kapellen, waardoor reizigers moeten wachten op een volgende verbinding. Daardoor zitten de wagons volgens de actievoerders volgepropt.

Via de website van het actiecomité komen heel wat klachten binnen over mensen die te laat komen op het werk of te weinig informatie van de NMBS krijgen. Volgens een van de medestanders voldoet het klachtenformulier van de NMBS niet, omdat er te weinig plaats is om alle problemen op te lijsten.

De actievoerders vragen structurele maatregelen van de NMBS en zullen daarover een brief schrijven aan minister van Overheidsbedrijven Steven Van Ackere (CD&V).