Onderzoek van de Nederlandse Rijksuniversiteit Groningen (RuG) heeft aangetoond dat mensen in een rommelige omgeving eerder overgaan tot norm- en regeloverschrijdend gedrag.
De onderzoekers van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen creëerden een zestal situaties waarin de verleiding werd gegeven tot het overtreden van wet- en regelgeving.

Zo werd er een envelop half uit een brievenbus gehangen met daarin, duidelijk zichtbaar door een venstertje, een briefje van vijf euro. Bij graffiti op en rond de brievenbus stak 27 procent van de voorbijgangers het geld in eigen zak, bij een schone brievenbus en omgeving was dat slechts 13 procent.