Fortis Bank heeft in de eerste negen maanden van 2008 een verlies geboekt van 14,1 miljard euro, zo deelde de groep pas mee. Het directiecomité krijgt geen bonus.
Fortis Bank komt vervroegd met kwartaalcijfers naar buiten 'omdat er in de media allerlei geruchten de ronde doen', aldus een mededeling.

Het 'incrementele verlies' in het huidige kwartaal zal 4 à 5 miljard euro bedragen, schrijft de groep in een persbericht. Daarmee komt het jaarverlies dus uit op 18 à 19 miljard.

Van het voorlopige verlies van 14,1 miljard is 12,5 miljard euro te wijten aan de verkoop van ABN Amro en aan de (nog niet gefinaliseerde) verkoop van de Belgische bank- en verzekeringsactiviteiten.

De onderliggende nettowinst voor Fortis Bank (zonder buitengewone posten) komt over de eerste negen maanden van 2008 uit op 1,2 miljard euro. Ook dat cijfer slaat op het 'nieuwe' Fortis. van de 1,2 miljard werd 172 miljoen geboekt in het derde kwartaal.

Volgens Fortis is zijn liquiditeitspositie verbeterd en zal de kernkapitaalratio (Tier 1), een maatstaf voor de solvabiliteit, rond 10% uitkomen op het einde van 2008.

Negatieve impact

De negatieve impact van 12,5 miljard, als gevolg van de verkoop van de belangrijkste activiteiten, bestaat voor het grootste deel (9 miljard) uit een bijzondere waardevermindering op Fortis Bank Nederland Holding (inclusief ABN Amro). Daarnaast is er een bijzondere waardevermindering op goodwill van 1,8 miljard euro in de vermogensbeheeractiviteit. Het gaat onder meer om de gevolgen van de annulering van de joint venture met het Chinese Ping An. Fortis boekte ook een bijzondere waardevermindering van 1,34 miljard euro voor uitgestelde belastingvorderingen in de VS.

De 'toxische portefeuille' had een negatieve impact van 3,6 miljard, waarvan 3,2 miljard in het derde kwartaal. Een kleine positieve bijdrage (0,7 miljard euro) kwam er van Fortis Bank Nederland Holding.

Het verwachte extra verlies in het vierde kwartaal zou voor zowat de helft te wijten zijn aan de portefeuille van gestructureerde kredieten die bij de Fortis Holding is gebleven. Verder is er een bijzondere waardevermindering van goodwill, ter waarde van 0,2 miljard, in verband met de overname van de vermogensbeheerder ABN Amro Asset Management.

Deposito's

De liquiditeitspositie van Fortis bank heet verbeterd te zijn. de verhoudingen tussen deposito's en leningen bedroeg eind 2008 83%, tegenover 65% op het einde van september. Het balanstotaal kromp in diezelfde periode van 828 naar 600 miljard euro.

De portefeuille met traditionele deposito's is van 158 miljard euro gekrompen tot 142 miljard euro. Die daling is voor 10 miljard euro toe te schrijven aan particulieren. Meestal gaat het om Belgen die hun geld verspreiden over verschillende banken. Het aantal klanten die hun rekeningen opzegden beperkt zich tot 0,8 procent.

Bonus

CEO Filip Dierckx zegt in een toelichting 'teleurgesteld' te zijn over de resultaten. 'Niettemin putten wij troost uit het feit dat onze traditionele bankactiviteiten zich vooralsnog staande hebben weten te houden en dat onze solvabiliteit nu sterker is dan op het moment van de transacties van eind september en begin oktober 2008', klinkt het.

Dierckx zegt ook dat de leden van het directiecomité 'gezien de huidige omstandigheden' zullen afzien van hun bonus. De middenkaders en lagere kaders krijgen wel een bonus, maar die zal ongeveer zeventig procent lager liggen dan eerder was voorzien.