RIJKEVORSEL - In Rijkevorsel, in de Antwerpse Kempen, is de bres in de dijk aan het kanaal Dessel-Schoten gedicht. Zondagochtend vroeg was er een gat van 15 meter geslagen in de dijk. Brandweer en civiele bescherming zijn begonnen met het leegpompen van de omliggende weiden.
De brandweer en de civiele bescherming kwamen ter plaatse. Fase twee van het rampenplan was een tijd lang van kracht. In de brandweerkazerne van Rijkevorsel werd een crisiscentrum geopend.

De dijk langs het kanaal Dessel-Schoten in Rijkevorsel was niet sterk genoeg om zware kranen te torsen. Daarom moest de bres van zowat twintig meter worden gedicht met zandzakjes.

Het blijft gissen naar de oorzaak van de dijkbreuk. Buurtbewoners wijzen in dat verband op het gebrek aan onderhoud van de dijken langs het kanaal. In de onmiddellijke omgeving van de bres in de dijk langs het kanaal Dessel-Schoten in Rijkevorsel waren herstellingswerken aan de gang. Maar of die werken ook wat te maken hebben met de ramp van zondagmorgen is nog onduidelijk.