Hoge concentraties fijn stof in heel het land: ‘Typisch voor de periode van het jaar’
Foto: BDW

In alle drie de gewesten van het land zijn de voorbije 24 uur hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. ‘Deze lentesmog is typisch voor de periode van het jaar.’

De gemiddelde PM10-concentratie (fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer) is momenteel in Vlaanderen en Brussel hoger dan 50 µg/m³, de drempel die gehanteerd wordt om de bevolking te informeren.

In Vlaanderen is om 9 uur een 24-uursgemiddelde van 76 microgram per kubieke meter gemeten, in Brussel 71 µg/m³. In Wallonië worden met 42 µg/m³ (48µg/m³ ten noorden van de Samber- en Maasvallei) lagere concentraties gemeten, zo meldt de Vlaamse Milieumaatschappij.

De meteorologische omstandigheden blijven ook dinsdag gunstig voor de vorming van secundair fijn stof. De verwachting is dat de PM10-concentraties nog geruime tijd de drempel zullen overschrijden.

Lentesmog

Verrassend zijn de hoge metingen niet. De Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (IRCEL) stelt dat deze lentesmog typisch is voor de periode van het jaar.

‘Het is secundair fijn stof, dat in de atmosfeer ontstaat door de reactie van stikstofoxiden afkomstig van het verkeer met ammoniak van boeren die nu volop hun velden bemesten. Het komt elk jaar terug in maart en april. Als het weer zoals nu vrij zonnig, warm en windstil is overdag, gepaard met koude nachten, is dat vrij gunstig voor de ontwikkeling van lentesmog’, verduidelijkt directeur Frans Fierens.

Over het algemeen wordt aangenomen dat secundair fijn stof (deeltjes die niet rechtstreeks zijn uitgestoten) minder schadelijk is dan primair fijn stof dat rechtstreeks van dieselwagens en houtkachels komt. ‘Maar daarom is het nog niet onschadelijk’, benadrukt Fierens.

Lichamelijke inspanningen

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (bijvoorbeeld jonge kinderen, ouderen, mensen met hart- en vaatziekten...) doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.