VK legt noodvoorraad medicijnen aan op geheime locatie in België
Foto: AFP

De Britse regering heeft op een geheime plek in België een logistieke hub gecreëerd voor de opslag van geneesmiddelen en medisch materieel zoals implantaten, meldt The Guar­dian. Dat moet beletten dat de Britse ziekenhuizen zonder die producten vallen in geval van een ‘no deal’-Brexit.

Twee ferrymaatschappijen hebben een contract getekend om, indien nodig, alles in Groot-Brittannië te krijgen via zeven nieuwe routes en zo de verwachte chaos in Dover bij een harde Brexit te vermijden. In ruil betaalt de Britse regering hen het volgende half jaar omgerekend 103 miljoen euro.

De opslagplaats zal dienen als een soort supermarkt, waar ziekenhuizen, apothekers en poliklinieken in het geval van een harde Brexit terechtkunnen voor hun medisch materieel.

Naast de vestiging van een geheime opslagplaats in ons land, heeft de regering van premier Theresa May nog andere voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat er na een harde Brexit een tekort ontstaat aan medisch materieel. Zo zijn ook in het Verenigd Koninkrijk zelf extra opslagplaatsen geopend, hebben plaatselijke geneesmiddelenbedrijven extra grote voorraden van hun producten aangelegd en zal er via een luchtbrug tussen Maastricht en Birmingham dagelijks medisch materiaal vanuit Nederland ingevlogen worden.

‘We kunnen nooit volledige garanties geven, maar we hebben er vertrouwen in dat als iedereen - producenten, transportbedrijven, internationale partners en de zorgsector - doet wat van hem verwacht wordt, er geen tekort zal ontstaan aan medicijnen en medisch materieel bij een harde Brexit’, zegt Stephen Hammond, de Britse minister van Volksgezondheid.