De klimaatbrosser is 17 en gaat naar een ASO-school
De klimaatbetoging van 14 februari. Foto: jimmy kets
In de klimaatmarsen wandelen voornamelijk 17-jarigen mee die school lopen in een ASO-school en op Groen zouden stemmen (eenmaal ze stemgerechtigd zijn). Dat stellen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen in de eerste, voorzichtige poging om een profiel te schetsen van de klimaatbrossers in ons land.

Straks zullen ze hoogstwaarschijnlijk opnieuw in groten getale aanwezig zijn op de zevende klimaatmars van Youth For Climate in Brussel: de bosbrossers. De UAntwerpen stelt vandaag het eerste onderzoek voor naar het profiel van de betogende scholieren. Daarvoor bevroegen wetenschappers 510 leden van de Facebookgroep van Youth For Climate.

De onderzoekers noemen het zelf ‘een profielschets met een sterretje’.

‘Dit onderzoek is maar een benadering van het profiel van de klimaatbetogers. Het is namelijk heel moeilijk om een representatief staal van de beweging vast te stellen omdat ze voortdurend in beweging is: elke week komen er nieuwe scholieren bij en vallen er andere af’, zegt Ruud Wouters, een van de onderzoekers.

Volgens hun survey nemen ongeveer evenveel meisjes als jongens deel aan de klimaatbetogingen. Dat is opmerkelijk, legt Wouters uit. ‘Want normaal zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in manifestaties op straat. Tijdens de klimaatbetogingen zien we dit genderonderscheid wegvallen. Omdat de klimaatbetogers voornamelijk jongeren zijn, kan dit een stap zijn naar een meer gelijke vertegenwoordiging op straat in de toekomst.’

Motieven

Behalve geslacht, leeftijd en school bevroeg de UAntwerpen ook de motieven van de klimaatbrossers.

‘Uit hun antwoorden blijkt dat ze eerder komen betogen omdat ze willen dat er iets verandert, dan omdat ze louter hun stem willen laten horen’, zegt Wouters. Verder is het opmerkelijk dat 56,7 procent van de respondenten zegt dat ze op de ecologische partij Groen zouden stemmen, mochten ze stemgerechtigd zijn.

Bijna de helft (46,4 procent) geeft toe het moeilijk te hebben om elke week te gaan betogen voor het klimaat. Maar een grote meerderheid (86,5 procent) is ervan overtuigd dat er moet worden betoogd tijdens de schooluren, net omdat het signaal voor de politici dan krachtiger is.