IJkingstoets burgerlijk ingenieur goede voorspeller voor later studiesucces
Foto: Photo News

Meer dan driekwart van de studenten burgerlijk ingenieur die een hoge score halen op de ijkingstoets, slaagt na het eerste jaar en haalt binnen drie jaar het bachelordiploma. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir).

Sinds dit academiejaar is er een verplichte niet-bindende toelatingsproef voor de opleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect. Vanaf volgend academiejaar zal dat voor de bachelor dierengeneeskunde ook het geval zijn. De voorbije jaren werd al een dergelijke proef afgenomen, maar die was nog niet verplicht.

De verplichte niet-bindende toelatingsproeven zijn bedoeld om de studiekeuze te versterken. Studenten die een verplichte niet-bindende toelatingsproef afleggen, komen met realistische verwachtingen aan de start, weten waar ze extra op moeten werken en kunnen zo hun kansen op meer studiesucces vergroten.

Op basis van resultaten op de ijkingstoetsen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect van de voorbije jaren heeft de Vlir een rapport gemaakt. Dat toont duidelijke verschillen aan in het studiesucces tussen studenten die laag (<10/20), gemiddeld (10-13/20) of goed (>14/20) scoren op de ijkingstoets.

Bachelordiploma na drie jaar

De verschillen zijn erg duidelijk bij de studie burgerlijk ingenieur. 76 procent van degenen die een hoge score halen op de ijkingstoets, slaagt na het eerste jaar. Ook na drie jaar zien we dezelfde resultaten. 74 procent van degenen die een goede score haalden op de ijkingstoets, haalt na drie jaar het bachelordiploma.

Wie geen goede score haalt op de ijkingstoets, haalt ook geen goede score na één jaar in de opleiding en na drie jaar in de opleiding. Zo is slechts een derde van degenen die een slecht resultaat halen op de ijkingstoets, na één jaar geslaagd en maar 28 procent is na drie jaar geslaagd.

Ook voor burgerlijk ingenieur-architect is het zo dat wie een hoge score haalt op de ijkingstoets, goede studieresultaten haalt. Meer dan twee derde van wie op de ijkingstoets burgerlijk ingenieur-architect een hoge score haalt, haalt goede resultaten na één jaar.

Ook de resultaten na drie jaar zijn beter voor wie goed gescoord heeft op de ijkingstoets. De helft van de leerlingen die een hoge score gehaald hebben, haalt het diploma na drie jaar, terwijl dat voor wie slecht scoort maar een derde is.