Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil tot een andere conversatie komen met de stad. Dat zei hij zopas op de voorstelling van het Antwerpse bestuursakkoord van zijn nieuwe coalitie met de SP.A en Open VLD.

N-VA, SP.A en Open VLD gaan de komende zes jaar Antwerpen besturen onder de vlag: 'de Grote Verbinding'. N-VA-voorzitter en burgemeester Bart De Wever stelde het ontwerp-bestuursakkoord zopas voor in Antwerpen, geflankeerd door Philippe De Backer (Open VLD) en Jinnih Beels (SP.A). 

De verbinding slaat uiteraard op de Oosterweelverbinding, maar ook op veiligheid, sociale verbinding, onderwijs en een sterk bestuurde stad, zei De Wever. 'Wij willen van Antwerpen de meest leefbare stad maken. Wij geloven dat de verbindende kracht van onze taal en onze waarden en normen - de verlichting en mensenrechten -  de rode draad moeten zijn.' Inclusie is het doel, aldus nog De Wever. De drie partijen willen werken om dat doel te bereiken, alleen hadden ze soms een andere kijk op hoe dat moest bereikt worden. 

Over de namen van schepenen is vandaag nog niets gezegd. De Wever blijft burgemeester - en partijvoorzitter -  maar pas na de goedkeuring door de respectievelijke partijcongressen zal de ploeg worden voorgesteld. De partijen spreken zich morgen uit over de tekst. 

Politie meer aanspreekbaar

Een belangrijk hoofdstuk in het nieuwe akkoord is 'Veiligheid'. De politie moet opnieuw meer aanspreekbaar worden, zei De Wever. Het was een van de verwijten die zijn coalitie de voorbije jaren vaak kreeg. Het blauw op straat krijgt kleinere voertuigen en meer camera's. Sluikstorten wordt nog strenger aangepakt. Er wordt onderzocht of sluikstorters verplicht kunnen worden een aantal vuilniszakken aan te kopen, om hen bij wijze van spreken te leren dat ze die moeten gebruiken. Huisvuil zal binnenkort ook op feestdagen opgehaald worden. 

Antwerpen zal het systeem van de Rotterdamse 'Stadsmariniers' overnemen. In Rotterdam verbinden zij verschillende diensten, zoals politie en maatschappelijk werkers. Hun rol is om de stad mee veilig te houden en vandalisme te voorkomen. Ze zullen eerst worden ingezet in de wijken met de grootste problemen. 'Het zal niet makkelijk zijn om die profielen aan te werven', waarschuwde De Wever wel. De strijd tegen drugs wordt onverminderd verdergezet. Voertuigen van zware verkeersovertreders wil de stad in beslag kunnen nemen, bijvoorbeeld bij mensen die betrapt worden op straatracen. 

Groene taxshift

Het tweede hoofdstuk heet 'Bruisende Stad'. De nieuwe coalitie wil de stedelijke musea elke eerste vrijdag van de maand gratis openstellen voor iedereen. De Tall Ships Race wordt opnieuw naar de Scheldestad gehaald en het potentieel rond watersport, met name op Linkeroever, wordt onderzocht. Het financiële beleid van de stad zit in het derde hoofdstuk 'Sterk bestuurde stad'. Antwerpen heeft de ambitie om een groene taxshift door te voeren. Wat die precies inhoudt, is nog niet duidelijk. De Wever wil voorts belastingen op bedrijven omvormen tot opcentiemen, maar daar is een wetswijziging voor nodig. Mogelijk hebben de N-VA, Open VLD en de SP.A in Antwerpen ook afspraken gemaakt om daar op het nationale niveau voor samen te werken. 

Praktijktests en hoofddoeken

SP.A-kopstuk Jinnih Beels lichtte 'Harmonieuze stad' toe. 'We gaan op zoek naar wat alle Antwerpenaars verbindt. Via praktijktests brengen we discriminatie in kaart.' Wie legaal op het grondgebied verblijft, krijgt de garantie van een dak boven het hoofd, zei Beels. De stad zal rechten sneller toekennen en initiatieven nemen om armoede en eenzaamheid sneller op te sporen. 'Het Nederlands en onze gedeelde waarden staan centraal in al onze hulpverlening.'

Opvallend, het hoofddoekenverbod, voor zowel de N-VA als de SP.A een belangrijk thema, blijft van kracht. Daarover vonden de partijen elkaar niet. In de vragenronde stipte De Wever aan dat religieuze symbolen, zoals de hoofddoek, taboe blijven voor het loketpersoneel. 'Dit was het compromis. We meten en pakken discriminatie aan via de praktijktest, de afspraak was dat dat andere symbool dan wel overeind blijft.'

5.000 sociale woningen extra

Er komen 5.000 nieuwe sociale woningen en er komen richtprijzen voor woningen op de privémarkt. Alleenstaande ouders met kinderen krijgen voorrang op sociale woningen, zei Beels. Om de hoge woningprijzen aan te pakken, zouden kopers alleen nog hun woning kopen, en niet meer de grond eronder. Dat kan tot 30 procent voordeel opleveren, luidde het. Bij elk nieuw huurcontract moet er een conformiteitsattest komen. Dat moet misbruik en huisjesmelkerij met onveilige woningen tegengaan. 

Centrum autoluw

Federaal minister Philippe De Backer, tevens de Open VLD-kopman in Antwerpen, lichtte het hoofdstuk 'Mobiliteit' toe. 'De historische binnenstad wordt maximaal autoluw. Buiten die kern blijven we investeren in leefbare wijken.' De stad zal aandringen op vroegere en latere dienstverlening van De Lijn. Een fietscorridor en een verbreed ringfietspad moeten de veiligheid van de zwakke weggebruikers ten goede komen. 'Ook de ontdieseling van de stad is een feit tegen 2030', zei De Backer. 

De uitstroom van jongeren zonder diploma moet bestreden worden, zei De Backer, die ook het luik 'Onderwijs' voor zijn rekening nam. Er worden extra projecten opgezet om de arbeidsmarkt te linken met het onderwijs in de stad. De Backer gaf ook mee dat de Antwerpse Haven de samenwerking met Zeebrugge gaat onderzoeken. 

'Andere conversatie met de stad'

In de vragenronde gaf De Wever toe dat het de nationale politieke perikelen, met de val van de regering-Michel, de zaken er niet eenvoudiger op maakte. De Wever zal het partijvoorzitterschap blijven combineren met het bestuur van 'A'. 'We zullen mekaar dus, zeker in deze eerste maanden, goed moeten vasthouden.' Hij dankte de andere partijen dat ze de focus op Antwerpen hebben gehouden. 'De eerste maanden zijn altijd de woeligste en de omgevingsfactoren in die periode zijn niet de makkelijkste, dat beseffen we. Maar er is geen andere coalitie mogelijk. Gaandeweg is het vertrouwen dus opgebouwd.' 

De Wever kreeg ook vragen over zijn bestuursstijl. Die was de voorbije zes jaar volgens zijn politieke tegenstanders - onder meer de SP.A maar ook de voormalige coalitiepartners Open VLD en CD&V pakten hem daarop aan - lang niet altijd verbindend. De Wever antwoordde dat hij hieraan zal werken.

'Ik zie voor mezelf een opportuniteit om tot een andere conversatie te komen met de stad. Die is in het verleden soms verlopen in wederzijdse hardhorigheid. In een stad met hyperdiversiteit en maatschappelijke problemen loopt dat niet van een leien dakje. Het zal geen wandeling in het park zijn, maar de kunst in de politiek is je verantwoordelijkheid te nemen en daar de opportuniteiten in te zien. Je moet besturen met zij die vertrouwen willen geven. Men is de burgemeester van zijn coalitie. Deze coalitie geeft de mogelijkheid om deuren te openen en tot een ander gesprek te komen met mensen.'

Partijen moeten nog fiat geven

Een belangrijke horde die het Antwerpse bestuursakkoord nog moet nemen, is het partijcongres van de SP.A. Dat vindt morgen plaats. Voor de voorstelling waren binnen de SP.A kritische geluiden te horen over de nakende samenwerking met de N-VA. Ook Open VLD en de N-VA houden morgen congressen, maar daar worden geen problemen verwacht.