‘Geen gezwijn, stem libertijn’
Theatermaker Jan Decorte (hier in 1999) dook in 1991 het parlement in samen met Jean-Pierre Van Rossem. ‘Sympathieke man’, schreef Jean-Luc Deaene later. Foto: marco mertens

Jean-Pierre Van Rossem was een voorbijgaand verschijnsel in de politiek. Maar er is een moment geweest dat Jean-Luc Dehaene de partij van Van Rossem hard nodig had.

Radicale Omvormers en Sociale Strijders voor een Eerlijker Maatschappij, kortweg R.O.S.S.E.M. Zo heette de partij waarmee Jean-Pierre Van Rossem op 24 november 1991 zijn intrede deed in het parlement ...