Langer pleegzorgverlof komt eraan
Minister van Werk Kris Peeters. Foto: REUTERS

Het aantal kinderen dat wacht op een pleeggezin is gestegen van 602 eind 2015 naar 844 eind 2017. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V).

Het aantal kinderen dat in een pleeggezin verblijft, is ook gestegen: het waren er eind 2017 liefst 7.568, of ruim 1.000 meer dan twee jaar eerder. Zij verblijven bij 5.181 pleeggezinnen.

Bovendien groeit het budget voor pleegzorg jaarlijks met 7,4 miljoen euro aan en wijst Vandeurzen er ook op dat 3 miljoen extra wordt uitgetrokken voor een zorggarantieplan voor kinderen tot drie jaar, zodat die zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomen, liefst bij een pleeggezin.

17 weken

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) trekt het pleegzorgverlof in geval van een langdurige plaatsing op van zes dagen naar zes weken per ouder. Om de twee jaar komt daar nog eens een week bij, zodat pleegouders tegen 2027 samen aan 17 weken komen, evenveel als ouders die zelf een kind krijgen. De bijkomende vijf weken kunnen de ouders onder elkaar verdelen. De nieuwe maatregel geldt ook voor adoptieouders die een kind in hun gezin verwelkomen.

Deze verlofperiode zal binnenkort meetellen voor de berekening van de winstperiode in bedrijven, zegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Dat werd afgelopen donderdag in de Kamer goedgekeurd. Ook zullen meer pleegouders in aanmerking komen voor dubbel verlof wanneer het kind een handicap heeft, omdat er voortaan rekening gehouden wordt met alle dimensies van de handicap. ‘We bieden pleegouders de tijd en de ruimte om hun engagement waar te maken’, aldus Peeters.

Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers vraagt dat al deze maatregelen ook zouden gelden voor statutair ambtenaren op alle beleidsniveaus. Voorlopig geldt de nieuwe regeling niet voor hen en moeten ze het met zes dagen blijven doen.