Gevangenisdirecteur in beroep minder zwaar gestraft voor aanranding
Foto: Mia Uydens

Jef Buts, de blinde ex-directeur van de gevangenis van Wortel, heeft in beroep een mildere straf gekregen voor aanranding van drie gedetineerden en voor passieve omkoping.

De 67-jarige Buts is in beroep veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel. In eerste aanleg kreeg hij vier jaar cel, waarvan twee jaar effectief.

De feiten waaraan hij schuldig werd verklaard speelden zich tussen december 2002 en augustus 2013 af. Jef Buts liet gedetineerden vaak ‘s avonds of in het weekend bij hem komen en stelde dan ongepaste vragen over hun seksleven en (homoseksuele) geaardheid. Verschillende slachtoffers verklaarden dat hij dan met zijn voet tegen hun been wreef of dat hij hun dij streelde. De directeur kocht hun stilzwijgen af door hen een voorkeursbehandeling te geven.

Buts viseerde vooral jonge Marokkanen en Noord-Afrikanen. ‘De beklaagde wist dat homoseksualiteit binnen de moslimcultuur onbespreekbaar is en als verwerpelijk wordt beschouwd. Zijn homoseksueel geïnspireerde vraagstelling leidde bij deze gedetineerden ongetwijfeld tot een onbehaaglijk of zelfs een schaamtegevoel’, oordeelde het hof.

Complot

Jef Buts heeft altijd gezegd dat hij geen enkele gedetineerde seksueel misbruikt had en dat er sprake was van een complot, maar daar werd geen geloof aan gehecht. Hij werd wel voor twee van de vijf feiten van aanranding en voor openbare zedenschennis vrijgesproken.

Het hof tilde er zwaar aan dat hij na meerdere klachten én een langdurige schorsing misbruik maakte van zijn machtspositie tegenover machteloze gedetineerden.

Ook het hoofdbestuur van de strafinrichtingen, dat volgens het hof al minstens sinds 1994 op de hoogte was van de problematiek, kreeg een veeg uit de pan. ‘Een doortastender optreden op een vroeger ogenblik tegen het problematisch functioneren van de beklaagde had wellicht strafbare feiten kunnen voorkomen.’

Het hof hield daarmee rekening bij de strafbepaling, alsook met zijn blanco strafblad en zijn capaciteiten als gevangenisdirecteur. Hij kreeg daarom een straf volledig met uitstel opgelegd, net zoals het openbaar ministerie gevorderd had.