Groen waarschuwt voor ‘financiële atoombom’ kernafval
Foto: Photo News

Nog voor de verkiezingen moet de regering meer garanties afdwingen over de financiering van de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van kernafval, vinden Groen en Ecolo. Fractieleider Kristof Calvo maakt een vertrouwelijk wetsontwerp bekend om de druk te verhogen.

Premier Charles Michel en minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) onderhandelen al enige tijd met Engie/Electrabel over de ontmanteling van de kerncentrales. Voor de kosten daarvan is al langer een spaarpot aangelegd, maar volgens recente ramingen zal de berging van het hoogradioactief afval alleen veel duurder zijn omdat het dieper onder de grond moet worden geborgen. Dat zou geen 3,2 miljard euro kosten, maar makkelijk 10 miljard.

Tegelijk groeit de vrees dat Engie dochter Electrabel zou willen uithollen en zelfs verkopen. Dat is ook de reden waarom de regering onderhandelingen is gestart om van Engie meer garanties te eisen dat het de factuur van de ontmanteling van kerncentrales zal blijven betalen.

Groen en Ecolo vrezen nu dat de regering gaat talmen met het aanscherpen van de garanties via een wet. Daarom maakt het een wetsontwerp bekend dat de Commissie Nucleaire Voorzieningen in februari al heeft bezorgd aan de regering.

‘We beseffen dat het een uitzonderlijke demarche is om een confidentiële tekst openbaar te maken, maar het is nodig’, zegt Calvo. ‘We willen zo de druk op Michel en Marghem opvoeren. Iedereen kan zo zien wat de experts willen en wat de regering er na onderhandelingen en lobbying door Engie/Electrabel van heeft gemaakt.’

Het wetsontwerp zegt onder meer dat Electrabel in de portefeuille moet tasten als er geld te kort is, ook al baat het geen kerncentrales meer uit. Het zegt ook dat Synatom, het orgaan binnen Electrabel dat de reserves beheert, niet meer aanwezig mag zijn in de commissie nucleaire voorzieningen.

Groen en Ecolo geven Marghem nu tot eind dit jaar om met een wetsontwerp naar het parlement te komen, zo niet dienen ze zelf een wetsvoorstel in dat nog verder gaat. Zo willen de partijen dat uiterlijk tegen 2025 wordt verboden dat Electrabel de reserves aan zichzelf uitleent om er investeringen mee te doen. Ze willen ook dat Electrabel rekening houdt met een worstcasescenario en de reserves worden ondergebracht bij de Nationale Bank

Minister van Energie Marie Christine Maeghem wijst erop dat het wetsontwerp de inspiratie is voor een ontwerp dat de federale regering deze zomer al heeft ingediend. Nadien is afgesproken om het nog te 'versterken'. Daarvoor worden onderhandelingen gevoerd met Engie/Electrabel. Die zijn nog niet afgerond.