Staking bij Brusselse openbare diensten: ‘Lonen moeten omhoog’
Foto: BELGA

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend voor donderdag bij de negentien Brusselse gemeentediensten (zonder onderwijs), OCMW’s en publieke ziekenhuizen van het Iris-netwerk.

Het personeel wordt opgeroepen om het werk neer te leggen en deel te nemen aan een betoging door de straten van Brussel, die van start zal gaan om 10 uur op het Sint-Katelijneplein.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront - ACOD, ACV-Openbare Diensten en VSOA - hekelt een te zware werklast voor een ‘miserabel loon’ en heeft een eisenbundel klaar voor de Brusselse regering. Ze willen een verhoging van tien procent voor alle barema’s en een stijging van bepaalde lonen. ‘De werknemers die in niveau E zitten, moeten overgaan naar niveau D. Ze moeten nu rondkomen met lonen die te laag zijn voor een waardig bestaan.’

De bonden eisen ook een beleid dat gaat voor meer statutairen en een collectieve vermindering van de arbeidsduur, zonder dat er geraakt wordt aan het loon. De administraties zouden meer personeel moeten aannemen om dit te compenseren.

Ze pleiten voorts voor een tweede pensioenpijler van minstens zes procent van de loonmassa voor contractuelen bij de overheid. ‘Het geld is er, maar het wordt slecht gebruikt door onze politieke mandatarissen’, aldus de bonden.