Job in volle bloei: milieucoördinator
Bernard Vanheusden, hoogleraar UHasselt. Foto: Jobat.be
Heel erg talrijk zijn ze nog niet, maar hun maatschappelijk belang neemt wel in ijltempo toe: milieucoördinatoren hebben nu al een belangrijke impact op de ecologische en economische doelstellingen die organisaties vooropstellen of opgelegd krijgen. “Als je bovendien de collega’s meekrijgt om zorg te dragen voor het milieu, realiseer je met dit beroep een erg grote impact”, weet Kristien Gevers, alumnus van de opleiding tot milieucoördinator aan de UHasselt.

“Het staat buiten kijf dat de milieucoördinator een grotere rol speelt in de vele transities die onze samenleving moet doormaken”, zegt prof. dr. Bernard Vanheusden van de UHasselt. “We worden meer en meer geconfronteerd met grote milieu-uitdagingen, zoals de klimaatverandering, circulaire economie, luchtverontreiniging, hernieuwbare energie, enzovoort. Er zijn echte professionals nodig om deze thema’s deskundig aan te pakken.”

Snelheid

Het beroep van milieucoördinator is tevens noodzakelijk om bedrijven bij te staan in hun omgang met het milieu. “Ondernemingen en andere organisaties moeten op vlak van duurzaamheid grote veranderingen ondergaan”, aldus nog professor Vanheusden. “Niet alleen zijn er wettelijke verplichtingen waar ze aan moeten voldoen, ze worden tevens door consumenten verplicht om voor meer duurzame oplossingen te kiezen. Een professionele omkadering van de milieuproblematiek is nodig als onze bedrijven niet op snelheid willen gepakt worden.”

Een bijkomende reden om de rol van een milieucoördinator te versterken, is het gebrek aan belang dat de overheid aan dit thema hecht. “Daarvoor moeten we maar kijken naar de vele spraakmakende rechtszaken over de klimaatzaak, waarin de overheid is veroordeeld”, stelt Bernard Vanheusden. “Samengevat kunnen we stellen dat de milieucoördinator een heel belangrijke brugfunctie heeft te vervullen tussen de theoretische milieudoelstellingen en de concretisering in de praktijk.”

Lees verder:

> 

> 

>