Vakbonden verrast door besluit Barco 240 jobs te schrappen
Jan De Witte, ceo van Barco Foto: Kristof Vadino

De vakbonden reageren onaangenaam verrast op op het besluit van beeldvormingsgroep Barco de mangel door zijn organisatie te halen. Er verdwijnen komend jaar 240 bediendenjobs, waarvan 55 in België. De kosten zijn ten laste van het vierde kwartaal.

Dat Barco bezig was met een oefening van wegsnijden van kosten onder leiding van ceo Jan De Witte was al langer duidelijk. Maar de oefening van De Witte gaat zich nu ook laten voelen bij de bedienden van Barco. ‘Focus to Perform’ zoals het programma heet, zal komend jaar zo’n 240 bedienden hun job kosten. Het in Kortrijk gevestigde bedrijf zegt dat in België 55 bedienden hun job verliezen. Arbeiders blijven buiten schot.

Barco benadrukt verder dat het niet om naakte ontslagen gaat, maar dat de functies zullen worden herbekeken. Toch zijn de vakbonden verrast en bevreesd dat er in het personeelsbestand zal gesnoeid worden. 'Barco is van plan het bedrijf slanker en wendbaarder te maken, om op die manier meer winst te genereren. We hebben dat al veel vaker gehoord', zegt Jelle D'hondt van vakbond BBTK. 'We willen natuurlijk dat het bedrijf groeit, meer omzet haalt en zo meer winst maakt. Maar als ze dat wil doen door te snijden in het personeel, dan is dat niet het verhaal dat wij willen horen.'

'We willen snel duidelijkheid over de banen die in vraag wordt gesteld. We waren op de hoogte van een efficiëntie-oefening, maar dat dit het nieuws zou zijn, hadden we niet verwacht', aldus Karel Hoorelbeke, LBC-secretaris. 'We zien dergelijke oefeningen in andere beursgenoteerde bedrijven, vaak om de aandeelhouders tevreden te stellen. We willen in ieder geval zoveel mogelijk banen redden.'

'Begrijpen onrust'

'We willen de innovatieve slagkracht versterken, maar we begrijpen dat we een aantal medewerkers ongerust maken met onze communicatie', reageert ceo De Witte,

Bovendien sluit Barco niet uit dat er binnenkort ook nieuwe mensen kunnen worden aangetrokken. Het bedrijf wil zich namelijk meer gaan richten op software. 'Het gaat enerzijds om verschuivingen van een aantal rollen, en anderzijds om herinvesteringen in strategische projecten en strategische regio's. Dat biedt opportuniteiten', aldus De witte.

Indirecte bedrijfskosten omlaag

Barco zegt daarnaast door een verbetering van de efficiëntie het niveau van de indirecte bedrijfskosten met zo’n 20 miljoen euro te kunnen verminderen tegen 2020, ‘na aftrek van de herinvesteringen in strategische groei-initiatieven’. Een beetje een rekbaar cijfer dus, omdat niet duidelijk is hoeveel zal geherinvesteerd worden in ‘groei-initiatieven’. Barco zegt ook niet wat die investeringen moeten opleveren.

Barco gaat in het vierde kwartaal de herstructureringskosten al boeken. Het bedrijf plakt er geen bedrag op.

De ingreep zal een belangrijke impact hebben op de manier van werken voor Barco. Software-afdelingen worden gebundeld. Diensten zoals marketing moeten meer regionale slagkracht krijgen. Kaderleden krijgen meer end-to-end-verantwoordelijkheid over de producten en diensten aan hun klanten.

De interne beslissingsprocessen moeten ook overzichtelijker en helderder worden. Het wegsnijden van interne overlappingen hoort daar ook bij.