Ontex belooft meer aandeelhouderswaarde
Foto: ontex

Luierfabrikant Ontex gaat pas begin volgend jaar een plan bekend maken dat meer aandeelhouderswaarde moet opleveren. Kostenbesparingen zijn aan de orde van de dag.

Luierfabrikant Ontex lukte in het derde kwartaal in een lichte omzetgroei op vergelijkbare basis van 0,8 procent. De gerapporteerde omzet zakte met 3,6 procent bij een 14,8 procent lagere courante brutobedrijfswinst.

Volgens ceo Charles Bouaziz werken de stappen die de luierfabrikant zet om een evenwichtiger top- en bottomline te bereiken. Ontex maakte werk van een betere prijs-productmix en legde nadruk op besparingen. Maar hogere grondstoffenprijzen én negatieve wisselkoersen, deden dat voordeel teniet.

Eerder dit jaar leek het er nog op dat Ontex ging overgenomen worden door de Franse private equity groep PAI waar Bouaziz nauwe banden mee heeft. Maar na een schimmige paringsdans ging die deal niet door.

De overnamebelangstelling kwam er nadat Ontex op het internationale front stappen vooruit leek gezet te hebben met overnames in Mexico en Brazilië. Maar in Brazilië stootte Ontex op interne problemen en onregelmatigheden. Hoge grondstoffenprijzen en hevige concurrentie voerden de druk op het bedrijf op.

Na het afspringen van de overname door PAI probeert Ontex nu op eigen kracht waarde te creëren voor de aandeelhouders. Het is nog ruim 4 maanden wachten op nieuws daarover. Eerst leek het alsof Ontex eind dit jaar al inzicht ging geven maar in het persbericht van vandaag heet het dat de resultaten van de oefening zullen meegedeeld worden samen met de jaarresultaten.

Ontex boekte over de eerste negen maanden een omzetdaling van 3,2 procent. Op vergelijkbare basis is dat een plusje van 0,5 procent. De brutobedrijfswinst, gezuiverd voor eenmalige effecten, zakt met 17,4 procent tot een bedrag van 175,8 miljoen. Dat levert een marge op van 10,4 procent (tegenover 12,2 procent). Die 10,4 procent is ook wat Ontex verwacht voor het vierde kwartaal.

De luierfabrikant kijkt aan tegen een nettoschuld van 765 miljoen euro wat een schuldgraad oplevert van 3,34.