Omstreden ‘regeling op maat van één bedrijf’ afgevoerd
Zandwinning van Hens/Revabo uit Brasschaat. Foto: Jan Brys

Een omstreden regeling, die op maat van één zandwinningsbedrijf geschreven leek, is ver­nietigd. Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) is niet van plan een andere oplossing te zoeken.

‘Het is niet aanvaardbaar dat de omwonenden geen enkele inspraakmogelijkheid hadden. Dergelijke zaken moeten met een ruimtelijk uitvoeringsplan en de bijbehorende inspraak worden geregeld.’ Het Grondwettelijk Hof heeft niet veel woorden nodig om een onderdeel van de regelgeving ruimtelijke ordening onderuit te halen, dat het Vlaams Parlement eind vorig jaar had goedgekeurd.

De regeling is heel specifiek, ze maakt het mogelijk voor een zandwinningsbedrijf om niet alleen aan ontginning te doen, maar ook aan ‘mechanische bewerking’ van de delfstoffen en het verrijken met sloopmateriaal, en dat zonder dat er inspraak van de omwonenden is geregeld.

Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen) bestreed de regeling omdat ze volgens haar verdacht veel leek op dienstbetoon op maat van één bedrijf, met name Hens/Revabo uit Brasschaat, dat al jaren in een juridische strijd is verwikkeld met actiecomités over de bewerking en verrijking van delfstoffen. Pira krijgt nu steun van het Grondwettelijk Hof, dat de regeling vernietigt, na klachten van het plaatselijke actiecomité. Het Hof wijst op de overlast die dergelijke activiteiten kunnen veroorzaken: het lawaai van machines, het af- en aanrijden van vrachtwagens. Toch zouden burgers in de omgeving geen inspraak krijgen, wat neerkomt op een schending van het gelijkheidsbeginsel.

Logica

‘Voor mij gaat dit om de lamentabele politieke cultuur om vriendendiensten binnen te sluizen bij de behandeling van decreten’, zegt Pira. Volgens Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA), een van de indieners van het amendement dat de regel invoerde, zat er nochtans een logica achter: het Vlaams Parlement wou vermijden dat bedrijven een bijkomende vergunning zouden moeten vragen voor activiteiten die de duurzaamheid ten goede zouden komen.

Ronse wil blijven inzetten op minder zware procedures van ruimtelijke ordening en vraagt minister Schauvliege om een initiatief te nemen. Zij was tot nu toe niet bij de regeling – die een initiatief was van het parlement – betrokken. Maar de minister is niet van plan om nog in te grijpen. ‘Het vernietigde parlementaire amendement blijft vernietigd’, zegt haar woordvoerder.