Extra middelen om sportclubs toegang te geven tot scholen
Foto: Joren De Weerdt

Om het voor scholen makkelijker te maken hun sporthallen te laten gebruiken door lokale sportclubs, maakt de Vlaamse regering opnieuw 3 miljoen euro vrij. Dat melden Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) en minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

De Vlaamse regering stimuleert scholen al enkele jaren om hun sportinfrastructuur na de schooluren open te stellen voor lokale sportclubs. Die sportinfrastructuur blijft nog te vaak onbenut. Om een aantal drempels weg te werken, lanceerde de Vlaamse regering eerder al twee projectoproepen. Op die manier konden scholen bijvoorbeeld middelen krijgen om hun sportinfrastructuur toegankelijk te maken voor sportclubs.

De belangstelling van scholen en sportclubs bleek groot. In 2016 werden 159 dossiers ingediend, in 2017 waren dat er 167. “Met een totaal budget van 15 miljoen euro konden al 140 scholen hun sportinfrastructuur verbeteren en buiten de schooluren ter beschikking stellen van sportclubs en sportdiensten”, aldus ministers Muyters en Crevits.

Nu lanceren beide ministers samen een nieuwe oproep van 3 miljoen euro. Scholen kunnen een subsidie krijgen voor infrastructuurwerken en exploitatiekosten voor hun turnhallen en zwembaden. Het kan gaan om werken die ervoor zorgen dat de sportaccommodatie ook buiten de schooluren vlot toegankelijk is (bijvoorbeeld deuren of een badgesysteem), werken om de kwaliteit van de infrastructuur te verbeteren voor het sportieve gebruik (nieuwe sportvloer, bergruimte voor sportmateriaal ...), werken aan het sanitair of personeelskosten om de infrastructuur effectief naschools open te stellen.

Nieuw is de focus op kleineren sportzalen, tussen 200 en 500 vierkante meter. Bedoeling is om ruimte te creëren voor een laagdrempelig sportaanbod in en voor de buurt en zo de grotere, publieke sporthallen te ontlasten en meer te kunnen openstellen voor traditionele sporten.

Scholen kunnen een dossier indienen bij Sport Vlaanderen tot 21 februari 2019, 12 uur.