‘Meeste slachtoffers overmatig alcoholgebruik zijn geen jongeren’
Foto: AFP

Het voorstel van Maggie De Block (Open VLD), minister van Volksgezondheid, om de minimumleeftijd voor bier- en wijnconsumptie niet te verhogen, ontlokte kwade reacties van gezondheidsinstellingen. Maar sommige academici reageren genuanceerder.

‘Onderzoek naar de effecten van het optrekken van de minimumleeftijd is helemaal niet zo eenduidig. Zo blijkt dat het alcoholgebruik onder jongeren de laatste jaren ook is gedaald in landen waar de leeftijd helemaal niet werd opgetrokken’, zegt verslavingsexpert Tina Van Havere (HoGent).

‘Er valt natuurlijk veel voor te zeggen om de leeftijd wél op te trekken. Dat je daardoor alcohol net populairder zou maken, zoals minister De Block zegt, omdat het dan een soort verboden vrucht wordt, betwijfel ik ook. Alcohol is nu al zo alomtegenwoordig in onze samenleving, dat het volgens mij onmogelijk is dat hij daardoor nog aantrekkelijker zou worden.’

‘Maar als er geen landelijk draagvlak is voor een verhoging van de minimumleeftijd, en dat is er vandaag vooral niet in Wallonië, kunnen er echter net zogoed andere maatregelen genomen worden die effectief zijn’, vervolgt Van Havere. ‘De discussie moet breder worden gevoerd dan de minimumleeftijd. Elke spoedarts zal bevestigen dat de meeste mensen die door alcohol in het ziekenhuis belanden, veertigers zijn, en dus helemaal geen jongeren.’

Hogere prijs

Om dat aan te pakken, wijst Van Havere onder meer op de gebrekkige implementatie van huidige regelgeving. ‘Maak het bijvoorbeeld echt verplicht om de leeftijd van jongeren te controleren wanneer zij in de winkel alcohol kopen. Denk ook aan scherpere regels voor de marketing, of de labels op de verpakkingen. Om alcoholmisbruik aan te pakken, moet dat alles meegenomen worden in een integraal beleid. Ook sensibiliseringscampagnes gericht op de ouders of het verhogen van de prijs kunnen erg effectief zijn.’

Van Havere: ‘Er wordt terecht gewezen op de nefaste gevolgen die alcohol heeft op de ontwikkeling van het brein. Alleen ontwikkelt ons brein zich tot ons 21ste levensjaar. Als het ons hierom te doen is, dan zou de drempel dus nog hoger moeten worden gelegd dan op 18 jaar.’