Voorakkoord tussen CD&V en Vlaams Belang in Lede?
Foto: put
Ophef in de gemeenteraad van Lede gisterenavond, toen Filip Bauters van Lede Vlaams en Zinvol bij aanvang zijn frustratie uitte over het gebroken woord van CD&V. Die partij zou eerder een akkoord hebben gesloten met het Vlaams Belang van Marc Boterberg.

Voorwaarde voor CD&V zou geweest zijn dat de naam Vlaams Belang zou gewijzigd worden. Wat prompt gebeurde. Lede Vlaams en Zinvol haalde twee zetels. Huidig raadslid Filip Bauters werd echter niet verkozen.

Gefrustreerd over de woordbreuk van CD&V las hij bij aanvang van de gemeenteraad een tekst voor waarin hij teruggreep naar de contacten tussen beide partijen die reeds in het begin van dit jaar werden gelegd. 'We werden door CD&V gecontacteerd om een samenwerking op poten te zetten', aldus de man. 'Onze beide partijen overlegden tot in Brussel om het obstakel van de naam Vlaams Belang om te vormen in de naam waarmee we dus naar de verkiezingen trokken.'

Mes in de rug

Dat de partij zondagavond al moest vaststellen dat CD&V een akkoord had gesloten met Groen en met De Coöperatie, voelden zowel Boterberg als Bauters als een mes in de rug. 'Ik heb er geen enkel probleem mee dat men, voor eigen belang, onderweg van richting verandert, maar ik word walgelijk ziek van schijnheiligheid en ik betreur dat er mensen bestaan die de ballen niet aan hun lijf hebben om hun zogezegde kameraden op een correcte manier in te lichten.'

Open VLD stapt op

Bauters schuwde de zware woorden niet in de richting van CD&V: hypocriet, ontrouw, arrogant, denigrerend, waardeloos, leugenaars, farizeeërs. 'Gisteren werd ik gebeld en kreeg een uitleg van 37 minuten over het hoe en waarom wij uit de boot vielen', vervolgde het raadslid. 'Later iemand anders met een ander verhaal.' En hij concludeerde: 'In dit verhaal zijn we bedrogen door mensen die prat gaan op het feit dat ze behoren tot het clubje dat de tien geboden respecteert.'

Bij CD&V bleef het oorverdovend stil en ging de voorzitter over tot de eigenlijke agenda. Amper twee punten verder stapte coalitiepartner Open VLD op. 'Wij namen verbouwereerd akte van de verklaringen van raadslid Filip Bauters (Lede Vlaams & zinvol) met betrekking tot een voorakkoord dat zij blijkbaar hadden afgesloten met CD&V naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen', aldus fractieleider Stijn Wille.

Andere partijnaam

'Al een jaar geleden zou CD&V Lede aan Vlaams Belang gevraagd hebben om samen een coalitie te maken in de volgende legislatuur. Erg verrassend zijn deze verklaringen niet. Wie het afgelopen anderhalf jaar de wisselmeerderheden zag, waarbij Open VLD voor Vlaams Belang werd ingeruild om agendapunten goedgekeurd te krijgen in de gemeenteraad, en de steun die Vlaams Belang gaf aan CD&V, had door dat er wel eens afspraken konden zijn gemaakt en beloftes gedaan.'

'Dat dit tot op nationaal CD&V-partijniveau besproken zou zijn, is ongezien! De enige voorwaarde die CD&V Lede gesteld zou hebben is om de partijnaam te wijzigen in ‘Lede, Vlaams en zinvol’. Omdat ook maar enige reactie op de aantijgingen uitbleef, zelfs geen ontkenning, hebben wij besloten de gemeenteraad vroegtijdig te verlaten', klonk het. Ook na de gemeenteraad wou CD&V geen officiële reactie kwijt.