Rechter oordeelt dat Vlaams Belang niet racistisch is
Voorzitter Tom Van Grieken. Foto: belga
Met de hulp van een opmerkelijk arrest dient Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken een klacht in tegen Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

Tijdens het Kopstukkendebat van afgelopen maandag op Eén bestempelde Groen-voorzitster Meyrem Almaci het programma van Vlaams Belang als ‘fundamenteel ondemocratisch en racistisch’. 

Tom Van Grieken beschouwt de uitspraken als  ‘gratuit en lasterlijk’. Hij diende gisteren een klacht in wegens smaad  en laster en eerroof.

Van Grieken grijpt voor zijn argumentatie terug naar een opmerkelijk arrest dat afgelopen maandag door al het verkiezingsgeweld wat tussen de plooien viel. Daarbij kregen Boek.be en de Groep Algemene Uitgevers (GAU) over de volledige lijn ongelijk in hun poging om Uitgeverij Egmont buiten de deur van de Boekenbeurs te houden. Het arrest leest als een kaakslag voor de uitgeefwereld.

Met een veroordeling in beroep wegens discriminatie werd een jarenlang dispuut tussen de organisatoren van de Boekenbeurs en Vlaams Belang, de partij achter Uitgeverij Egmont, beslecht. Net als vorig jaar mag Egmont een stand op het  boekenfeest bemannen. Ook in de toekomst lijkt de aanwezigheid verzekerd.

‘Geen acties’
Het advies van advocaat-generaal Frans Slachmuylders, dat het arrest voorafging,  bevat een opmerkelijke passage. Zo beargumenteerden Boek.be en GAU de uitsluiting van Uitgeverij Egmont met een verwijzing naar Vlaams Belang, een partij die volgens de organisaties vloekt met de statuten van GAU. Die stelt dat de leden geen ‘rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie op grond van geslacht, ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid of religieuze overtuiging’ mogen propageren.

‘Deze rechtvaardiging kan echter niet aanvaard worden nu het helemaal niet bewezen   is dat de politieke overtuiging (van Vlaams Belang, red.) racistische of discriminerende tendensen zou vertonen’, repliceert Slachmuylders.  ‘(...) Tot op heden zijn er geen acties opgestart tegen Vlaams Belang welke toelaten die partij te kwalificeren als een partij met een racistisch gedachtegoed. Alle overwegingen met betrekking tot het verleden over de politieke partij genaamd Vlaams Blok (...) zijn niet ter zake.’

Het arrest neemt de redenering volledig over en merkt op dat de organisaties gerust acties kunnen ondernemen tegen boeken die als racistische en discriminerend worden bestempeld, maar niet tegen de uitgeverij zelf.

De tevredenheid van Vlaams Belang ligt voor de hand. Nadat in 2004 de rechter enkele satellieten rond het Vlaams Blok als racistisch had gebrandmerkt  – waardoor het Vlaams Blok van naam moest veranderen – vertelt een rechter nu het tegenovergestelde. Wie de partij bewust als racistisch neerzet, mag een juridische  reactie verwachten.

In het geval van Almaci gaat het in de eerste plaats om symboliek. Als Kamerlid geniet de Groen-voorzitster parlementaire onschendbaarheid voor uitspraken die ze in haar functie binnen en buiten het halfrond doet.