‘Medische screening voor senioren verbetert verkeersveiligheid niet per se’
Themabeeld Foto: Getty Images/iStockphoto

Het gelijkekansencentrum Unia verzamelde klachten van verschillende 70-plussers, die enkel door hun leeftijd geweigerd werden door autoverzekeraars. ‘Dat kan niet’, reageert Miet Deckers, woordvoerder minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

‘Van nu tot 2050 zal het aandeel senioren in onze bevolking verdubbelen. Het is dus nodig dat er maatregelen genomen worden om hen veilig aan het verkeer te laten deelnemen’, zegt Stef Willems, woordvoerder van Vias. Vias stelt voor om kruispunten overzichtelijker te maken, en rekening te houden met de leeftijd bij aankoop van een nieuwe wagen. Een automatische versnellingsbak, een anti-botssyteem of dodehoekdetectie kunnen ouderen helpen in het verkeer.

Vias is tegen een verplichte medische screening vanaf een bepaalde leeftijd. ‘Het verbetert de verkeersveiligheid niet noodzakelijk. Veroudering is een persoonlijk proces.’ Daar is verkeersdeskundige Tom Brijs (UHasselt) het mee eens. ‘Ik zie tachtigers die nog perfect kunnen rijden en zestigers die als bestuurder de tand des tijds minder goed hebben doorstaan. Er zijn te veel verschillen tussen ouderen. Het zou onrechtvaardig zijn om te zeggen dat alle ­­70- of 75-jarigen ongeschikt zijn om met de wagen te rijden.’ Een medische screening doorheen heel de carrière van de automobilist is voor Vias wel een optie.

Hogere kans voor senioren

Senioren hebben viermaal meer kans om betrokken te raken bij een verkeersongeval. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams verkeersinstituut Vias. Maar dat betekent niet dat ze een gevaar zijn op de weg. ‘Het verhoogd risico bij oudere weggebruikers is vooral te wijten aan hun verhoogde kwetsbaarheid’, zegt Willems. ‘Oudere mensen breken gemakkelijker botten en hun verwondingen genezen moeilijker.’ Een derde van de zware ongevallen met een autobestuurder boven de 65 jaar wordt wel veroorzaakt door een medisch probleem, zoals bijvoorbeeld een hartinfarct of flauwvallen.

Toch zijn senioren eerder zelf in gevaar, dan dat ze anderen in gevaar brengen. ‘Per afgelegde kilometer is hun risico om gewond te raken of te sterven vier keer hoger dan het gemiddelde’, aldus Vias. ‘Maar het risico om iemand anders te verwonden ligt lager voor senioren dan voor jongeren.’

‘Als iemand – ongeacht zijn leeftijd – een verhoogd risico vertoont, kunnen verzekeraars altijd vragen om een opleiding verkeersveiligheid te volgen of een rijgeschiktheidsattest voor te leggen’, zegt Els Keytsman, directeur van Unia. ‘Maar oudere mensen weigeren enkel op basis van hun leeftijd, dat is discriminatie. Daar is minister Peeters het mee eens. ‘Discriminatie op basis van leeftijd kan niet’, zegt woordvoerder Miet Deckers. ‘We gaan de voorstellen van Unia onderzoeken en bespreken om te zien welke actie we kunnen ondernemen.’