Waarom Brussel een witte vlek is op de kaart van CurieuzeNeuzen
De kleine ring rond Brussel tijdens de avondspits Foto: Dieter Telemans

De resultaten van CurieuzeNeuzen brengen aan het licht dat de Europese uitstootnormen in een derde van de Vlaamse gemeenten worden overschreden. Maar waarom werd er niet gemeten in Brussel?

CurieuzeNeuzen is een project dat De Standaard opzette samen met de Antwerpse Universiteit en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). IJking aan officiële meetstations van de VMM is essentieel om een wetenschappelijk robuuste dataset te hebben.

De meetresultaten worden nu gebruikt om het complexe ATMO-Street computermodel te testen. Dat model werd uitgewerkt door VITO en de VMM, en voorspelt de luchtkwaliteit tot op straatniveau over gans Vlaanderen. CurieuzeNeuzen heeft die voorspelling het vuur aan de schenen gelegd met reële metingen voor NO2. Daar zit een grote meerwaarde van het project. In de toekomst zullen we luchtkwaliteit op straatniveau nog beter kunnen voorspellen.

Een dergelijk geavanceerd model bestaat nog niet voor Brussel. Daarom werd het meetgebied beperkt tot Vlaanderen. Bovendien is luchtkwaliteit een gewestelijke bevoegdheid. De Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) ziet voorlopig het nut niet in van fijnmazige metingen van verkeerspollutie door burgers.