Groen: ‘Na gemeenteraadsverkiezingen in meer steden mobiliteitsplannen uitrollen’
Meyrem Almaci Foto: Joris Herregods

De resultaten van Curieuzeneuzen doen Groen besluiten dat de gemeenteraadsverkiezingen een kantelpunt voor gezonde lucht moeten worden. ‘Tegen 2024 moet het aantal doden door luchtvervuiling halveren’, stelt partijvoorzitster Meyrem Almaci in een persbericht.

Uit de resultaten van Curieuzeneuzen blijkt dat de Europese uitstootnormen in een derde van de Vlaamse gemeenten worden overschreden. In Antwerpen is de luchtkwaliteit ondermaats tot barslecht, in Gent wisselen goede en slechte zones elkaar af.

‘Dat bewijst dat het Gentse circulatieplan werkt. Na de gemeenteraadsverkiezingen willen we dat beleid dus ook in de rest van Vlaanderen en Brussel uitrollen. Ook in andere steden willen we mobiliteitsplannen invoeren’, zegt Almaci. ‘Daardoor moet het aantal doden door luchtvervuiling tegen 2024 halveren.’

Groen pleit voor autoluwe stadskernen in alle centrumsteden, het weren van onnodig doorgaand verkeer en autovrije schoolstraten. ‘Uit de meetresultaten blijkt dat voertuigen die optrekken en afremmen voor grote uitstootconcentraties zorgt. Zeker in de buurt van de allerjongsten moeten we dat vermijden,’ zegt Almaci.

 

Groen wil daarnaast uniforme regels voor de verschillende lage-emissiezones in Vlaanderen en Brussel. Almaci: ‘Die lage-emissiezones zijn vandaag in elke stad anders. Dat wordt een onoverzichtelijk kluwen.’

Verder pleit Groen voor een jaarlijks overleg tussen steden over de luchtkwaliteit, en voor permanente metingen van de luchtkwaliteit in elke stad. ‘De Vlaming is de ongezonde lucht meer dan beu. We zijn de roetvlek van Europa, en dat kost jaarlijks duizenden mensenlevens. Zelfs ongeboren kinderen ontsnappen er niet aan. Laat 14 oktober dus een kantelpunt zijn voor gezonde lucht’, besluit Almaci.